WORKSHOPS TAAL

Workshops taal tijdens Kunstbende. ‘Wat is je talent? Ik ben taal ent.’