DOCENT DE CULTUURSCHOOL

Vanuit zelfkennis komt kennis beter over.

Via de cultuurschool geef ik het lestraject ‘Project Toekomst’ aan het startcollege van het Zadkine. Hier coach ik jongeren onderweg naar hun diploma MBO Niveau 1 en zorg. Onderwerpen die tijdens deze lessen aan bod komen zijn;

  • Spoken word
  • Netwerken
  • Inburgeringsschap
  • Pers & Media